כל חברה השואפת לצמוח זקוקה למימון על מנת לקדם מוצריה או שירותיה ולכבוש שווקי מטרה חדשים. הקושי בא לידי ביטוי בגיוס המימון בפועל. המערכת הבנקאית ומקורות מימון נוספים מדברים בשפה אחרת ודורשים ביטחונות והצגה של תוכנית עסקית סדורה, לפני מתן הסיוע הכספי הנדרש לחברה.
מסיבה זו בדיוק, כדאי שיעמדו לצידך במצבים שכאלה, יועצים פיננסים בכירים כברק ניר; אנשים שגדלו שנים ארוכות במערכת הבנקאית ומדברים בשפתה.
ברק ניר וצוותו יסייעו לחברתך בגיוס אשראי בנקאי לכל מטרה עסקית, בגיוס הלוואות דרך קרנות מדינה וגופים פרטיים ובכתיבת תוכניות עסקיות והערכות שווי. במילים אחרות, "ברק ניר ייעוץ פיננסי" יאפשרו לך להשיג את המשאבים הנחוצים לך ויפנו את זמנך לעיסוק במה שאתה עושה הכי טוב - פיתוח נטו של חברתך.